ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกเซนต์โยเซฟ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกศิริศตพรรษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกเซนต์แอน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตึกสเตลามารีส
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..