ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย

ตั้งอยู่เลขที่86/1 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84140
โทรศัพท์ 077-421129 โทรสาร 077-420771
E-mail:
sjk_samui@hotmail.com 
website 
www.sjksamui.ac.th
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1