หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายณรงค์ ภาคภูมิ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางสาวทัดดาว แซ่ลิ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียนวัดแสนสุข
ร.ร.วัดแสนสุข    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นาย ประมวน วรรณกุล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวพัทยา ปรือปรัง
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลาการทางการศึกษา
ร.ร.กุญชรศิรวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
นายสุชาติ คงสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,439,250 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,749,100 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,541,926 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,486,287 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,324,398 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,304,740 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,223,248 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,147,151 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,113,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,049,281 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,010,368 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,007,536 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 983,657 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แบบบันทึกการประเมินตนเองของกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 23 พ.ย. 57
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 23 พ.ย. 57
คณะครูและบุคลากร เป็นเจ้าภาพสวดฯ บิดาคุณครูทิพวรรณ พลอยงาม 24 พ.ย.57
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 23 พ.ย. 57
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พ.ศ.2551
โรงเรียนเมืองแงง | 23 พ.ย. 57
เชิญร่วมกิจกรรรม เดิน-วิ่ง เฺฉลิมพระเกียรติ "เขาชะเมา ร้อยใจ เทิดไท้ องค์ราชัน" วันที่ 4 ธันวาคม 255
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 23 พ.ย. 57
ร่วมเป็นกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับเด็กชายโบ เจนเซ่นส์ นักเรียนชั้น ป.3
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 22 พ.ย. 57
ชมรมดนตรีไทยแสดงที่วัดหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 22 พ.ย. 57
ชมรมดนตรีไทยแสดงที่วัดจงกอ
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 22 พ.ย. 57
ชมรมดนตรีไทยแสดงที่จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 22 พ.ย. 57
กีฬาภายใน 57
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 22 พ.ย. 57
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 22 พ.ย. 57
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 22 พ.ย. 57
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 พ.ย. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ของโรงเรียนวัดจินดาราม ปีการศ
โรงเรียนวัดจินดาราม | 22 พ.ย. 57
ขอเชิญข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
โรงเรียนวัดจินดาราม | 22 พ.ย. 57
กีฬากลุ่มคำไฮ โรงเรียนคำไฮฯ กวาดเหรียญ,รับถ้วย เป็นว่าเล่น
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 22 พ.ย. 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย 1 อ.ชุมแสง วันที่ 29-30 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 22 พ.ย. 57
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท วันที่ 21 พ.ย. 2557
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 22 พ.ย. 57
บรรยากาศ การต้อนรับ นายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพิษณูโลก คนใหม่
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 21 พ.ย. 57
แผนภูมิแสดงพฤติกรรมนักเรียนด้านการเรียน
โรงเรียนไชยาวิทยา | 21 พ.ย. 57
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังน้ำประปา ค.ส.ล. 9/9 ครั้งที่ 2
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม | 21 พ.ย. 57
ขอเชิญชม กายกรรมยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 ธ.ค 2557 เวลา 15.00-17.00 น
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 21 พ.ย. 57
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 พ.ย. 57
เชิญชวนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโพนทองวิทยายน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 21 พ.ย. 57
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลโรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี | 21 พ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมต่างๆเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 21 พ.ย. 57
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อชุดว่ายน้ำ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 21 พ.ย. 57
รายงานข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 21 พ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 21 พ.ย. 57
ย่าหยาอารยะตารี รำถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 21 พ.ย. 57

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 21 พ.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร | 21 พ.ย. 57
เตรียมพร้อมสอบ O NET ๕๗
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 21 พ.ย. 57
คืนสู่เหย้าลูกชมพู ดำ
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด | 21 พ.ย. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 21 พ.ย. 57
วันที่4 ธันวาคม 2557กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล3วัดสมุทราราม ประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม | 21 พ.ย. 57
สสส.จัดกิจกรรมอบรมสังคมปลอดบุหรี่ 19 พ.ย. 2557
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 21 พ.ย. 57
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 10 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 21 พ.ย. 57
กิจกรรมอาซูรออฺ 7 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 21 พ.ย. 57
ร่วมลงนามถวายพระพร
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 21 พ.ย. 57
ยินดีต้อนรับ นายสนั่น ฝ้ายแดง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 21 พ.ย. 57
'Google Apps' กับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนศตวรรษที่ 21
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 21 พ.ย. 57
วีดีโอ รายการนิทานหรรษา จากห้องศูนย์เทคโนฯ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ของ ด.ญ.กัญญ์ณัชชา กลีบปาน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 21 พ.ย. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 19 พ.ย.57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 21 พ.ย. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 11 พ.ย. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 21 พ.ย. 57
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | 20 พ.ย. 57

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 20 พ.ย. 57
มอบเกียรติบัตรแก่เด็กชายรัชพล กาทุ่ง ที่เก็บเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 20 พ.ย. 57
ข้อสอบ Pre-Onet คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2557 (พร้อมเฉลย)
โรงเรียนเมืองแงง | 20 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านดอนยางได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านดอนยาง | 20 พ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/646 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th