หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นายมานิตย์ จันทะบูรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นางสาวอนุสรา โนนทอง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
ครูนันทิดา จันทะวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่    จ.สกลนคร
นางนันทิดา จันทะวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรทั้งหมด
ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่    จ.สกลนคร
นางสาวธัญลักษณ์ ชินวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรทั้งหมด
ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,307,683 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,358,634 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,141,419 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,069,555 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,068,874 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,020,890 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 910,551 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 898,315 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 866,775 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 857,345 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 844,016 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 807,742 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 26 มิ.ย. 57
ด.ญ.จิตราภา บ้านถ่อน พูดอังกฤษหน้าชั้น
โรงเรียนบ้านถ่อน | 26 มิ.ย. 57
งานต้อนรับตัวแทนมอบ ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ นักเรียน โครงการปันน้ำใจ จาก กลุ่ม
โรงเรียนบ้านถ่อน | 26 มิ.ย. 57
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 14.40 น.
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 26 มิ.ย. 57
ฮือฮา! เด็กหญิง 11 ขวบ ร.ร.บ้านถ่อน อ.พรรรณานิคม จ.สกลนคร พูดภาษาอังกฤษคล่องปรื๋อ รายการทีวี-สื่อรุม
โรงเรียนบ้านถ่อน | 26 มิ.ย. 57
วันเกิดครูสายสุรีย์ ปงกันมูล
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง | 26 มิ.ย. 57
แจ้งวันจัดงาน คอนเสิร์ตการกุศลครบรอบ 20 ปี โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 26 มิ.ย. 57
ไหว้ครูปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม | 26 มิ.ย. 57
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 มิ.ย. 57
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในระบบ DMC
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งครุประจำชั้นและครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการการเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งการอยู่เวรยามในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) และประกาศนียบัตร(ปพ.๒)
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโกตาบารู ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 มิ.ย. 57
เก็บตกวันไหว้ครู 2557 ครับ
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 26 มิ.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติม
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 26 มิ.ย. 57
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 26 มิ.ย. 57
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดลำนาว | 26 มิ.ย. 57
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 26 มิ.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑดนตรีไทย
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย | 26 มิ.ย. 57
ประกาศเรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2556
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 26 มิ.ย. 57
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป. ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนา
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 26 มิ.ย. 57
แจ้งผู้ปกครองเรื่องการเบิกค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 26 มิ.ย. 57
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 25
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 26 มิ.ย. 57
เดชพนม ลูกเขานาใน
โรงเรียนบ้านเขานาใน | 25 มิ.ย. 57
26 มิ.ย. 2557 โรงเรียนวัดยางเอนฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่(เช้า)และกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย(
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 25 มิ.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ครูดนตรี)โรงเรียนนบพิตำวิทยา
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 25 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การจัดรายการ "ผู้ว่าฯ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2557"
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 25 มิ.ย. 57
มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 25 มิ.ย. 57
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 25 มิ.ย. 57
โรงเรียนวัดเนินเขาดินจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 25 มิ.ย. 57
ประกวดโครงงานสุขภาพด้านควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 25 มิ.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อการติดตั้งหม้อแปลงขยายเขตไฟฟ้า
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ | 25 มิ.ย. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557
โรงเรียนบำรุงวิทยา | 25 มิ.ย. 57
คำกล่าวสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด 57
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม | 25 มิ.ย. 57
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ 4 ก.ค.5
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 25 มิ.ย. 57
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนกลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 25 มิ.ย. 57
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคว้ารางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
โรงเรียนด่านขุนทด | 25 มิ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยามเสพติด และวันรักษ์ภาษาไทย 26 มิ.ย.57
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 25 มิ.ย. 57
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี)
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 25 มิ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/599 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th