หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวณัฐธิดา ถนอมการ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางสาวทิพวรรณ ประรัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยคุ    จ.เชียงราย
นายกิตติ ดำสนิท
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา ทะมานนท์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสุขี จุ้ยศรีแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางพะเยาว์ คชฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,351,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,554 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,415,821 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,254,229 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,239,990 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,160,347 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,086,606 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,037,105 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 966,223 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 947,348 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 933,139 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 894,736 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 885,819 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 06 ส.ค. 57
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 06 ส.ค. 57
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลระบบ e MES
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 05 ส.ค. 57
งานวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.57
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 05 ส.ค. 57
วีดีโอกิจกรรมกีฬาภายใน "ฐานบินเกมส์" โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 05 ส.ค. 57
9-10 ส.ค. 57 มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 05 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57 โรงเรียนวัดยางเอนฯ จัดกิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 04 ส.ค. 57
7-8 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู การสอนภาษาอังกฤษด้วย Phonics สำหรับครูผู้สอนภาษ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 04 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 05 ส.ค. 57
วารสารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปี 2 ฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
โครงการศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านด่าน | 05 ส.ค. 57
เรียนเชิญคณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
นักเรียนเข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 05 ส.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านด่าน | 05 ส.ค. 57
กีฬานักเรียนอำเภอชุมแสง วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ สนาม อบต.บางเคียน
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 27 ก.ย.-5 ต.ค.57
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย วันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.อนุบาลชุมแสง
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 05 ส.ค. 57
โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง
โรงเรียนขนอมพิทยา | 05 ส.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดำเนินการปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านหนองหลัก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญท่านผู้ปกครอง ชั้น อนุบาลปีที่ 1-2 ร่วมในพิธี วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ค่ายศิลปะและมวยไทย โรงเรียนบ้านคูบ 5-6 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 05 ส.ค. 57
อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันการตอบปัญหา อาเซียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASEAN DAY ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ร่วมลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 05 ส.ค. 57
เชิญร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในกิจกรรมวันแม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 05 ส.ค. 57
สูจิบัตร กีฬา ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2
โรงเรียนดงบังวิทยา | 05 ส.ค. 57
เชิญประชุมผู้บริหาร ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2
โรงเรียนดงบังวิทยา | 05 ส.ค. 57
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
ข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 05 ส.ค. 57
รายชื่อนักฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง | 05 ส.ค. 57
แจ้งคณะครูทางทีมงาน IT ได้เปลี่ยนรหัสดาวน์โหลด เอกสารภายใน สอบถามได้ที่ ธุระการ เพื่อความสะดวกการใช
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 05 ส.ค. 57
คุณครูสำเริง วิวาสุขุ "มอบเงินชดเชย"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน | 05 ส.ค. 57
ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดกลางเกร็ดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรี
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด | 05 ส.ค. 57
ค่านิยม 12 ประการ (คสช)
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | 05 ส.ค. 57
5 ก.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ให้โอวาทกับนักเรียนที่ไปแข่งกีฬาเซปักตะกร้อ
โรงเรียนวัดควนเมา | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาเซียนเดย์
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่โรงเรียนบำรุงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบำรุงวิทยา | 05 ส.ค. 57
คณะกรรมการศึกษาดูงาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 05 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ | 05 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ส.ค. 57
เกณฑ์การตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติปี 2557
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 04 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th