หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางปิยรัช เจริญศิลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ตำหแน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวอ้อยทิพย์ เนตรทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
อาบูบากาศ ผอมเขียว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,773,255 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,254,320 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,767,908 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,750,255 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,635,421 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,508,870 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,461,194 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,331,566 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,271,536 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,252,661 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,233,791 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,161,941 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,095,026 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 03 ส.ค. 58
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งขนาน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 03 ส.ค. 58
การอบรมลูกเสือเสริมทักษะชีวิต
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 03 ส.ค. 58
สัปดาห์ทำดีเพื่อแม่ KID'DEE for MOM
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 03 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปิยะดา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประกวดเรียงความเรื่องอาหารของคุณแม่
โรงเรียนเทพา | 03 ส.ค. 58
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมคุณพ่อเสมอ สีละมัย บิดาคุณครูนเรศ สีละมัย โรงเรียนบ้านคูบ 2ส.ค.2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ส.ค. 58
ต้นเทียนวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง ประจำปี 2558
โรงเรียนสมเด็จ | 02 ส.ค. 58
ขอความอนุเคราะห์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 02 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรม bike formom
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 02 ส.ค. 58
การคัดเลือกนักกีฬาทีมอำเภอตะกั่วทุ่ง
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 02 ส.ค. 58
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
โรงเรียนนาขามวิทยา | 01 ส.ค. 58
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย | 01 ส.ค. 58
ประชุมคณะกรรมการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ | 01 ส.ค. 58
BBL ที่โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ | 01 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมเป็นกองเชียร์กับโรงเรียนบ้านหนองปลิง กีฬาทุ่งสงเกมส์ 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 ก.ค. 58
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 31 ก.ค. 58
การแข่งขันกีฬา -กรีฑา เครือข่ายศรีลันตา วันที่ 6 ส.ค..๕๘ ถึง ๗ ส.ค.๕๘
โรงเรียนบ้านพระแอะ | 31 ก.ค. 58
ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนยุวศึกษา | 31 ก.ค. 58
เชิญชวนชมการแข่งขันกีฬากลุ่มท้องถิ่น ครั้งที่ 4 วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลบางนมโค
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) | 30 ก.ค. 58
นิเทศภายใน(สพป.ชย.๒)58
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 30 ก.ค. 58
กิจกรรมเข้าพรรษา58
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 30 ก.ค. 58
แจ้งการหยุดเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 และ วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 30 ก.ค. 58
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) | 30 ก.ค. 58
ถวายเทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านซับตารี | 30 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ2556
โรงเรียนพลับพลาไชย | 30 ก.ค. 58
วันเข้าพรรษา ประวัติวันเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 30 ก.ค. 58
ECO-SCHOOL
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 30 ก.ค. 58
ติว o-net CEO น้ำเกลี้ยง 28 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 29 ก.ค. 58
กิจกรรมวันภาษาไทย 29 กรกฏาคม 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 29 ก.ค. 58
คู่มือประชาชนโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ | 29 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 29 ก.ค. 58
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 58
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 29 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 29 ก.ค. 58
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 29 ก.ค. 58
นักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนวัดจันทนารามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 29 ก.ค. 58
ผอ. รับเกียรติบัตร โรงเรียนสายชล นักเรียนทำคะแนนสอบ (o-net ) วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ค. 58
วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 29 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี | 11 ส.ค. 58
คำสั่งครูเวรประจำเดือนสิงหาคม 58
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 29 ก.ค. 58
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 3 สิงห
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 29 ก.ค. 58
รับตรง ม.เชียงใหม่ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปี 2559
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 29 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านแม่นะมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพกา
โรงเรียนบ้านแม่นะ | 29 ก.ค. 58
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่านสามารถโหลดคู่มือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ได้แล้วค่ะ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 29 ก.ค. 58
เนื้อหาที่สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 29 ก.ค. 58
เนื้อหาที่สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 29 ก.ค. 58
เนื้อหาที่สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 29 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 29 ก.ค. 58
เนื้อหาที่สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 29 ก.ค. 58
เนื้อหาที่สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชา English (พื้นฐาน)
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 29 ก.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/547 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th