หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสุริยัน มนุษย์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอุฬาร ดวงขนลา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,554,060 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,441,242 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,289,083 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,694,531 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,553,664 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,354,487 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,340,022 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,196,881 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,179,597 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,099,272 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,900,527 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,886,294 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,822,841 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,735 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับนักเรียนประจำปี 2561
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 15 ก.พ. 61
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งพิงพลาสสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 15 ก.พ. 61
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ PRE O – NET ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 15 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดวิทยาศาส
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 15 ก.พ. 61
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรโข่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 15 ก.พ. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดธุรกิจและการบริการ
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 15 ก.พ. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 15 ก.พ. 61
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 15 ก.พ. 61
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 15 ก.พ. 61
ประกาศผลคะแนนคณิตศาสตร์สู่ชุมชนปีการศึกษา-2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 15 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเทศบาลหางดงฯ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 15 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 15 ก.พ. 61
ค่ายคุณะรรม จริยธรรม
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 15 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์หนังสือเสียงระบบเดซี่ เว็บไซต์ ้http://gtech.obec.go.th/daisy ตามหลักสูตรแกนกลาง51
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 15 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา2561
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 15 ก.พ. 61
17 ก.พ.2561 ขอเชิญร่วมงาน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 14 ก.พ. 61
ยินดีต้อนรับศิษย์ น.อ.พ. เก่าทุกท่าน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 14 ก.พ. 61
ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 3
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 14 ก.พ. 61
โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 14 ก.พ. 61
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะครูนักเรียนขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ในวันศุกร์ท
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม | 14 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศทางวิชาการ “D.K.T 2018 Test”
โรงเรียนด่านขุนทด | 14 ก.พ. 61
โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องและสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)
โรงเรียนปากจ่าวิทยา | 14 ก.พ. 61
วารสารประกวดมารยาทไทย
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 14 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 14 ก.พ. 61
วารสารประเพณีรำลึกพระยาสังฆะบุรี
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 14 ก.พ. 61
เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสีสายชลเกมส์ (ว่ายน้ำ) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหั
โรงเรียนสายชล | 14 ก.พ. 61
รายงาน LIKE Model ศูนย์เิรียนรู้ ภาค ๑ ปี ๖๐
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 14 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 14 ก.พ. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 14 ก.พ. 61
ผังโต๊ะจีน งานหรรษา-ลาปิดภาค ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 14 ก.พ. 61
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยม
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 14 ก.พ. 61
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 15 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เปิดบ้านเบงวิทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๑ ก.พ ๖๑ นี้นะคะ
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 13 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลหางดงฯ ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 13 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครบุคลากรกรมแผนที่ทหาร
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 13 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนและวัดผล
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2561 ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 13 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 13 ก.พ. 61
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 13 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ-รับทุน ระดับ ม.1 / ม.1 MEP.
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 13 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ป.1/ MEP.1
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 13 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 13 ก.พ. 61
ตารางสอบ ข้อสอบกลาง วันที่ 22-23 กพ.61 โดยใช้เป็นคะแนนปลายภาค 100%
โรงเรียนเทพา | 13 ก.พ. 61
อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นายพัน ทองผุด
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 13 ก.พ. 61
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านนาตำเสา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 13 ก.พ. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/650 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th