หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,975,481 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,284,507 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,593,287 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,291,351 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,049,672 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 954,477 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 942,397 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 811,018 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 804,597 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,725 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,970 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 791,448 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 771,562 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 770,295 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 20 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหันทราย | 20 มี.ค. 57
เลื่อนการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 20 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวันอำลา อาลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 20 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 มี.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสมคิด จันทรคณา กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 20 มี.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสมคิด จันทรคณา กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 20 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า จัดงานวันสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 20 มี
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 20 มี.ค. 57
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 20 มี.ค. 57
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 20 มี.ค. 57
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนด่านขุนทด | 20 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 20 มี.ค. 57
รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 20 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอยจัน
โรงเรียนบ้านดอยจัน | 20 มี.ค. 57
ประกาศให้ครูทุกท่านมาปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียน
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 20 มี.ค. 57
อำลาอาลัยสายใยฟ้าเหลืองและ OPEN HOUSE
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | 19 มี.ค. 57
ผล o - net ของ ม.3 จะผ่าน การประเมิน สมศ. รอบ 3 หรือไม่ ลองทำดู..ครับ
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 19 มี.ค. 57
ดาว์โหลดใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีทีุ่ 6
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 19 มี.ค. 57
ประกาศซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 19 มี.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 19 มี.ค. 57
ประกาศ แก้ 0 นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 19 มี.ค. 57
วิธีเช็คเกรดออนไลน์
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 19 มี.ค. 57
17 เม.ย. 2557เชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 19 มี.ค. 57
เอกสารแนะนำโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 19 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวัดประจำปี 2557
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) | 19 มี.ค. 57
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ “ตามโครงการ ค.ล.ว ร่วมใจให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาอาชีพ”
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 19 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม | 19 มี.ค. 57
o-net 56
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 19 มี.ค. 57
ตารางเรียนปรับพื้นฐานและภาคฤดูร้อนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 19-3-57)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 19 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 19 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบำรุงวิทยา | 19 มี.ค. 57
เชิญผู้ปกครองมาร่วมยินดีในงาน อำลาดอกบัวบาน
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 19 มี.ค. 57
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านนาซำ | 19 มี.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 19 มี.ค. 57
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 19 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาลชั้นปี 1 -3 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 18 มี.ค. 57
แจ้งกำหนดการประชุม การรับเงินสนับสนุนฯ และการชำระเงินบำรุงการศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 18 มี.ค. 57
เปิดสอนว่ายน้ำ (ช่วงปิดภาคเรียน)
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับย้ายนักเรียนมาเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 18 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณารับย้ายมาเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 18 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 18 มี.ค. 57
ดาวน์โหลดผลสอบ O-Net ปี 56 รายบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 18 มี.ค. 57
ทัศนศึกษา ม.3 รุ่น " พลังใจ" โรงเรียนบ้านคูบ 14-15-16 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 18 มี.ค. 57
โรงเรียนปางมะค่าจัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 18 มี.ค. 57
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา2557
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 18 มี.ค. 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีบนแบบ 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 18 มี.ค. 57
คะแนนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 18 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th