หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายวิภาค จันทร์เงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางธนัญญา เจียมศรีพงษื
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวสุนันทา สุวินัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งส่าย    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,563,374 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,991,746 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,635,710 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,628,810 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,442,761 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,379,620 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,249,850 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,218,160 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,133,420 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,115,844 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,111,007 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,092,675 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 30 มีนาคม 2558
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 09 มี.ค. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียน ป.1-5 สอบวันที่ 19-20 มีนาคม 2558
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 09 มี.ค. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียน ป.6 , ม.1-3 สอบวันที่ 12-13 มีนาคม 2558
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 09 มี.ค. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียน อนุบาล วันที่ 9-10 มีนาคม 2558
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 09 มี.ค. 58
แบบรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 57
โรงเรียนจารย์ตำรา | 09 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 มี.ค. 58
ประกาศ!! เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ววันนี้
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 09 มี.ค. 58
แผนการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
บทนิยามผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
แบบตรวจสอบผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
บัญชีเอกสารที่ 1,2
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
แสดงความยินดี
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 09 มี.ค. 58
ใบเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
เอกสารประกอบการยื่นซองสอบราคาจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
เอกสารการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
ค่ายพักแรมลูกเสือ ๑๑-๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗ ณ วนอุทยานเขาพาง
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 09 มี.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนา ปีการศึกษา 2558 ขอให้ผู้สมัครนำคะแนน O-Net มาด้วย
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 09 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านก้านเหลือดง
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
โครงการจิตอาสาวิทยาลัยชุมชน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 มี.ค. 58
โรงเรียบ้านท่าอาจ จัดสอบ LAS
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 08 มี.ค. 58
โครงการโรงเรียนปลอดโรคปี ๒๕๕๘
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
ผลสอบครูผู้ช่วย
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
การดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการวัสดุการศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
แบบสำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการ
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
ขอเลื่อนกำหนดการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
ตอบแบบสอบถามออนไลน์
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 08 มี.ค. 58
วันที่ 27 มีนาคม 2558 โรงเรียนสุคันธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 08 มี.ค. 58
วันที่ 20 มีนาคม 2558 โรงเรียนวัดยวด จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 08 มี.ค. 58
วันที่ 13 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรม Workshop Design Thinking กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 08 มี.ค. 58
วันที่ 11 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ระยอง 1 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 08 มี.ค. 58
วันที่ 12 และ วันที่ 16 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 08 มี.ค. 58
วันที่ 10- 11 มีนาคม 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/ /2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ื 6
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 08 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 08 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 08 มี.ค. 58
กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23 มีนาคม 2558
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน | 08 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 08 มี.ค. 58
รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 08 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามา
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
กำหนดเปิดภาคเรียน
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
การรับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
การสอบอ่าน คิด วิเคราะห์ Online
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนไทรงามพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 07 มี.ค. 58
อาคารเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | 06 มี.ค. 58
แบบประเมินตนเอง SAR ของครู ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 มี.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 06 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/678 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th