หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านโนน
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนวัดไทรงาม
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวาวี
สพป.เชียงราย เขต 2
ครูจันทร์เพ็ญ พรมเจียม
ตำหแน่ง : ผู้กำกับลูกเสือสำรอง
กลุ่ม : กลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสำรอง
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ครูเนาวรัตน์ ด่านโคกสูง
ตำหแน่ง : ผู้กำกับลูกเสือสำรอง
กลุ่ม : กลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสำรอง
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ครูน้อย ขันทองดี
ตำหแน่ง : ผู้กำกับลูกเสือสำรอง
กลุ่ม : กลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสำรอง
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ครูเกษร สุขรัตนปรีชา
ตำหแน่ง : ผู้กำกับลูกเสือสำรอง
กลุ่ม : กลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสำรอง
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ครูสุชาวดี สมรูป
ตำหแน่ง : ผู้กำกับลูกเสือสามัญ
กลุ่ม : กลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสามัญ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ครูนวเยาว์ ขวัญสุริยะ
ตำหแน่ง : ผู้กำกับลูกเสือสามัญ
กลุ่ม : กลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสามัญ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,710,495 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,627,637 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,237,895 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,192,832 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,994,729 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,852,636 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,668,301 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,638,833 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,622,831 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,481,744 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,407,761 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,385,031 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,379,140 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หญิง)
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ.349-001 (แบบ รด.1) (ใช้กระดาษ F14 หน้าหลัง)
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
แบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร (รด.2) (ใช้กระดาษ F14 หน้า-หลัง)
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หญิง)
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หญิง)
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 19 พ.ค. 59
ผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้โรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 19 พ.ค. 59
27 ก.ย. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
22 ก.ย. 59 23 ก.ย. 59 นักเรียนอนุบาลประเมินผลการพัฒนาการด้านการเรียนการสอนปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
21 ก.ย. 59 23 ก.ย. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
21 ก.ย. 59 23 ก.ย. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
31 ส.ค. 59 ประประกาศผลสอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1/2559 / ประชุมครูประจำเดือน
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
19 ส.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
12 ส.ค. 59 ปิดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
11 ส.ค. 59 ทำพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
05 ส.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
01 ส.ค. 59 03 ส.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบเก็บคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
20 ก.ค. 59 ปิดวันเข้าพรรษา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
19 ก.ค. 59 ปิดวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
07 ก.ค. 59 08 ก.ค. 59 กีฬาระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
01 ก.ค. 59 กีฬาระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประกาศผลสอบความรู้พื้นฐานภาคเรียนที่ 1/25
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
13 มิ.ย. 59 15 มิ.ย. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทดสอบความรู้พื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
09 มิ.ย. 59 ทำพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
01 มิ.ย. 59 02 มิ.ย. 59 ครูแนะแนวเยี่ยมบ้านนักเรียนขอทุน
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
20 พ.ค. 59 ปิดเรียนวันวิสาขบูชา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
11 พ.ค. 59 เปิดเรียนนักเรียนใหม่
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
10 พ.ค. 59 เปิดเรียนนักเรียนเก่า
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
01 พ.ค. 59 04 พ.ค. 59 จำหน่ายสมุดหนังสือ
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 19 พ.ค. 59
วัยรุ่น...คุณค่าการทำงาน
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 19 พ.ค. 59
การรายงานผลการรับหนังสือเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 พ.ค. 59
งานราตรีดอกหวาย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 19 พ.ค. 59
ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลคูบ โรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรม 18 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 19 พ.ค. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดแลประเมินผล
โรงเรียนบ้านซับตารี | 18 พ.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 18 พ.ค. 59
17 พ.ค 59 ชุมชนรวมใจปลูกผักรับค่ายอาสา
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 18 พ.ค. 59
เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 18 พ.ค. 59
18 พ.ค 59 คุณพงศ์พันธ์ จรัสรุ่งวรากร มอบหนังสือแบบเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 18 พ.ค. 59
18 พ.ค 59 ค่ายอาสา ม.เทคโนโลยีมหานคร
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 18 พ.ค. 59
17 พ.ค 59 ผอ.สพป.พล.2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 18 พ.ค. 59
ผูกแขนต้อนรับสมาชิกใหม่
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 พ.ค. 59
แจ้งผู้ปกครองเตือนให้บุตรหลาน นำอุปกรณ์กันฝนมาโรงเรียนพร้อมเขียนชื่อและห้องเรียนให้เรียบร้อย
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 18 พ.ค. 59
การแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 18 พ.ค. 59
แผนปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายฯ2559 (ฉบับบแก้ไขใหม่)
โรงเรียนดงบังวิทยา | 31 พ.ค. 59
การส่งเสริมเคลือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 พ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/587 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th