หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางผาณิต ตั้งใจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นางศิริวรรณ นพรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นางปัทมา พิมพ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพร้าว    จ.หนองบัวลำภู
นายทวีวัฒน์ สุทธยาคม
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : พนักงานจ้าง/สนับสนุนการสอน
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ตำหแน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดด่าน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดด่าน    จ.กรุงเทพมหานคร
Miss Maria Sherleene Cleofe
กลุ่ม : คณะครูต่างชาติ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,625,695 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,126,157 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,692,261 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,686,571 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,514,563 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,425,969 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,272,946 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,237,765 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,185,950 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,173,430 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,150,151 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
รายงานผลสอบทานรายงานเงินคงเหลือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 08 เม.ย. 58
ประชุมสรุปครั้งสุดท้ายก่อนจัดงาน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
ไฟล์ข้อมูล 15 มาตราฐาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ื 14-15 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดนักเรียน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดวันเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4 วันที่ 27-30 เม.ย.2558และวันที่ 6,7,8,11,12,13 พ.ค. 2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 08 เม.ย. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 รายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
เปรียบเทียบคะแนน O-net ปี 53 - ปี 57
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 (ตามมาตรฐาน)
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ดาวน์โหลดใบสมัคร กฏกติกา ระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมเปี้ยนชิพ#9 ประจ
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 08 เม.ย. 58
เครื่องหมายโรงเรียน
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดภาคเรียนและการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 08 เม.ย. 58
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 เม.ย. 58
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 07 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัคราจ้าง อบจ.ภเก็ต
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 07 เม.ย. 58
การรับทุนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2557
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 07 เม.ย. 58
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 07 เม.ย. 58
สถิติโควตา 57 (ข้อมูลล่าสุด 3 เม.ย.58)
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 07 เม.ย. 58
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 07 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 07 เม.ย. 58
กรอกประวัติเพื่อเตรียมการมอบตัว นักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 07 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบ 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 07 เม.ย. 58
บัญชีเงินเดือนครูใหม่ ปี 2557
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 06 เม.ย. 58
ประกาศผลการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 06 เม.ย. 58
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 06 เม.ย. 58
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) | 06 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 06 เม.ย. 58
เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 06 เม.ย. 58
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑,ม.๔ โรงเรียนโพนทองวิทยายน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 06 เม.ย. 58
ประกาศผลการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ , ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 06 เม.ย. 58
เผยแพร่ผลงานนางสาวสิริลักษณ์ ใจกล้า โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 06 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับ ม.1 แบ่งตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 06 เม.ย. 58
แจ้งท่านผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจงฮั้ว | 06 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 06 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว | 06 เม.ย. 58
สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา ปี 2558 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 06 เม.ย. 58
ผลการสอบปลายปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 05 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th