หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเข็มเพ็ชร แสนคาร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางพรรณา มาลีหวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางสาวดวงเนตร ปานเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
สุวรรณรัตน์ ปินะถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางจรรยา หนูด้วง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอภิสิทธิ์ อภินันทชาติ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,082,459 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,325 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,766,886 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,765,711 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,404,819 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,885 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,143,954 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,859 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,012,876 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,764,108 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,726,417 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,674,165 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,661,296 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,646,647 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,787 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,525,914 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
15 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
13 พ.ค.60 13.00 น.-15.00 น. ประชุมผู้ปกครองจ่ายแบบเรียน /ค่าอุปกรณ์/ค่าเครื่องเแบนักเรียน ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
13 พ.ค. 2560 8.30 น.-11.00 น. ประชุมผู้ปกครองจ่ายแบบเรียน /อุปกรณ์/ค่าเครื่องแบบ ปฐมวัย - ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
12 พฤษภาคม 2560 ประกาศการจัดห้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
31 มีนาคม 2560ประกาศผลสอบทุกชั้น
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
25 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-net
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
14 มีนาคม 2560 สายชั้นป.3 และสภานักเรียนไปทัศนศึกษาสวนน้ำพรหมพิราม
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
17 มีนาคม 2560 สายชั้น ป.6 จัดงานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
16 มีนาคม 2560 จัดงานบัณฑิตน้อย
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 มี.ค. 60
วันที่ 9 มี.ค.2560 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการประเมินสรุปผลการประเมินนักเรีย
โรงเรียนแม่สอด | 09 มี.ค. 60
วันที่ 9-10 มี.ค.2560 พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของ สพป.ตาก เขต 2 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภ
โรงเรียนแม่สอด | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 09 มี.ค. 60
วันที่ 9-10 มี.ค.2560 คณะกรรมการตรวจข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test :
โรงเรียนแม่สอด | 09 มี.ค. 60
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 09 มี.ค. 60
คู่มือการใช้งานระบบ Google Drive
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนธงธานี | 09 มี.ค. 60
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 09 มี.ค. 60
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาแนะแนวการศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 09 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 09 มี.ค. 60
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่3 สามารถสมัคร
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 09 มี.ค. 60
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไชยาวิทยา | 09 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนำใบสมัครที่พิมพ์จากระบบพร้อมหลักฐ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 09 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 09 มี.ค. 60
โรงเรียนไชยาวิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
โรงเรียนไชยาวิทยา | 09 มี.ค. 60
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนปากจ่าวิทยา | 09 มี.ค. 60
ประกาศผล การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
โรงเรียนวังวิเศษ | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบห้องMEP และ SMA ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 09 มี.ค. 60
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.2
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 09 มี.ค. 60
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึก
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ประจำ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตาโรงเรียนเดิมเพิ่มเ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สำรอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อันดับที ๑ ถึง ๑๐) ประจำปีกา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (สำรอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 40 ปีและพิธีฉลองโดม ๓๙ ปี อนุสรณ์ศิษย์เก่าโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 08 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 08 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน ประเทศจีน
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 08 มี.ค. 60
วันที่ 8 มี.ค.2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด จำนวน 66 คน และนักเรียน Home School
โรงเรียนแม่สอด | 08 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน ประเทศจีย
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 08 มี.ค. 60
ดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 08 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 08 มี.ค. 60
ทำบุญครบรอบ 40 ปี ค.บ.และทอดผ้าป่าการศึกษา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 08 มี.ค. 60
กำหนดการหลังสอบสำหรับครู
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 08 มี.ค. 60
กำหนดการหลังสอบ นักเรียนระดับชั้น ม. 1,2,4 และ 5
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 08 มี.ค. 60
กำหนดการหลังสอบนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ 6
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 08 มี.ค. 60
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 08 มี.ค. 60
เปิดรับนักเรียน เรียน SUMMER COURSE 2017ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 08 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th