หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวนภารัตน์ แก้วงามศรี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางปาริชาติ มะปะเข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
นางละมัย อินทร์แป้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.หนองอียอวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวชรินรัตน์ การะเกต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองอียอวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสว่าง พาสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองอียอวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,589,713 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,514,477 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,176,777 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,138,407 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,981,714 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,809,777 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,608,682 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,608,470 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,578,733 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,446,057 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,384,916 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,363,763 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,355,032 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,351,394 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศการรับใบวุฒิบัตร
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 มี.ค. 59
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประชุม วันที่ 4 พ.ค.2559 เวลา 9.00 น.
โรงเรียนจงฮั้ว | 31 มี.ค. 59
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประชุม วันที่ 3 พ.ค.2559 เวลา 9.00 น.
โรงเรียนจงฮั้ว | 31 มี.ค. 59
ประกาศ ให้นักเรียนม.6และม.3 ปีการศึกษา58 มารับ พป.1(รบ.)
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 31 มี.ค. 59
เต็ม 100 O-NET’58
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 31 มี.ค. 59
แจ้งครูผู้สอนดาวโหลด SAR 58 และกรอกข้อมูล
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 31 มี.ค. 59
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 30 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1-2 ( ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 )
โรงเรียนมารดาทรงธรรม | 31 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนรับผลการเรียนกับคุณครูประจำชั้น วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 8.30 เป็นต้นไป
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 31 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครครู
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 31 มี.ค. 59
แบบรายงานตนเองปฐมวัย
โรงเรียนบ้านโจรก | 31 มี.ค. 59
แบบรายงานตนเอง SAR
โรงเรียนบ้านโจรก | 31 มี.ค. 59
การใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชั่นประกาศนโยบายสำคัญเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบางดีวิทยาคม | 28 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกงหราพิชากร | 30 มี.ค. 59
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558"
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 30 มี.ค. 59
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 30 มี.ค. 59
ผลสอบป.5/2558
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 30 มี.ค. 59
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดแสนสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 30 มีน
โรงเรียนวัดแสนสุข | 30 มี.ค. 59
เวรยามเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 30 มี.ค. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา พนักงานทั่วไป และ แม่บ้าน เงินเดือน 7,000 บาท รับสมัครวันที่ 28 มี
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 30 มี.ค. 59
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 30 มี.ค. 59
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 30 มี.ค. 59
ศึกษาดูงาน ณ บางชัน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 30 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา "คืนลูกสู่อ้อมอกผู้ปกครอง" 30 มีนาคม 2559
โรงเรียนบ้านพันเสา | 30 มี.ค. 59
ผลสอบป.6/2558
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 30 มี.ค. 59
ผลสอบป.4/2558
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 30 มี.ค. 59
ผลสอบป.3/2558
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 30 มี.ค. 59
ผลสอบป.2/2558
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 30 มี.ค. 59
ผลสอบป.1/2558
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 30 มี.ค. 59
25 - 29 เมษายน 2559 นักเรียนเข้าค่ายเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย ชั้น ป.1
โรงเรียนจงฮั้ว | 30 มี.ค. 59
31 มีนาคม 2559 แจ้งผลการเรียน นักเรียนชั้นระดับชั้น ปฐมวัย และ ป.1 - ป.5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจงฮั้ว | 30 มี.ค. 59
30 มีนาคม 2559 แจ้งผลการเรียน นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจงฮั้ว | 30 มี.ค. 59
ตัวอย่าง ID-PLAN
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 30 มี.ค. 59
รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 30 มี.ค. 59
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 30 มี.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ ปีการศึกษา 59
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 30 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-22 เมษายนนี้
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 30 มี.ค. 59
ด่วน ! รับสมัครครูดนตรี 1 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 30 มี.ค. 59
สอบราคาจ้างการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสนทนา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 30 มี.ค. 59
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เชี่ยวชาญ ว.13
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 30 มี.ค. 59
ทัศนศึกษาชั้นม.3
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 30 มี.ค. 59
มอบทุนการศึกษาให้ ป.๖ วันประชุม ผปค.
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 29 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.4 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 29 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 29 มี.ค. 59
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 29 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาเรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึก
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 29 มี.ค. 59
แบบสอบถามสำหรับครูและนักเรียน เรื่อง การประเมินการใช้ประโยชน์จากสื่อในโครงการ DLIT
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 29 มี.ค. 59
แบบสอบถาม สำหรับผู้บริหาร เรื่อง การประเมินการใช้ประโยชน์จากสื่อในโครงการ DLIT
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 29 มี.ค. 59
ชุดฝึกเสริมทักษะด้านทัศนศิลป์ ครูสมัชชา วุฒิพลไชย
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 29 มี.ค. 59
แบบสำรวจงานวิจัยในชั้นเรียน (รายคน)
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 29 มี.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/580 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th