หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายสมปอง มณีแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,987,074 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,367 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,520 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,296,345 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,236 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,103 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 945,298 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,535 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,123 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,887 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,773 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,479 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,622 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 775,028 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (รุ่นที่ 21 พลังใจ)มอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย 20 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 21 มี.ค. 57
ประกาศของโรงเรียน
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ | 21 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผลการสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอยจัน
โรงเรียนบ้านดอยจัน | 21 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านหลักปัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทย
โรงเรียนบ้านหลักปัน | 21 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์จอแบนขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 21 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 มี.ค. 57
ประกาศคะแนนสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 21 มี.ค. 57
โครงการครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 มี.ค. 57
เวรประจำเดือนเมษายน 57
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 มี.ค. 57
นักเรียนกล่าวภาษาอาเซียนในวันท้องถิ่นไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 มี.ค.57
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 21 มี.ค. 57
สรุปการรับนักเรียนปี 2557
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 21 มี.ค. 57
คะแนนสอบปลายภาคชั้นอนุบาล3/2ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 21 มี.ค. 57
คะแนนสอบปลายภาคชั้นอนุบาล2ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 21 มี.ค. 57
ประกาศ!!! นักเรียนระดับชั้น ม. 3 เรื่องงานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 21 มี.ค. 57
รับใบรายงานผล (ใบเกรด) วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 21 มี.ค. 57
งดประกาศผลสอบบนระบบอินเทอร์เน็ต ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 21 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไข)
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 21 มี.ค. 57
อบรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 21 มี.ค. 57
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 21 มี.ค. 57
เรียน หัวหน้าทุกสายชั้นส่งคะแนนประกาศผลสอบของนักเรียนแต่ละสายชั้นเพื่อจัดทำลงเว็ปไซค์
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 21 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 21 มี.ค. 57
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 21 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 21 มี.ค. 57
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ
โรงเรียนวัดเทพราช | 21 มี.ค. 57
ผลการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมทักษิณสัมพันธ์
โรงเรียนกงหราพิชากร | 21 มี.ค. 57
กำหนดวันประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 21 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกป.2-ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 21 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกป.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 21 มี.ค. 57
การรับนักเรียนตามโครงการการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 21 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 21 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 21 มี.ค. 57
เรียนคณะครู ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 21 มี.ค. 57
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื้่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) ตำแหน่งครูผู้ส
โรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 21 มี.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 20 มี.ค. 57
สำหรับผู้ที่เรียนไม่จบ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในภาคใต้
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 20 มี.ค. 57
สำหรับผู้ที่เรียนไม่จบ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในภาคกลาง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 20 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 1วันที่ 1-31 มีนาคม 2557 สอบวัดความรู้ความสามารถนักเรียน 20-24 มีน
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 | 20 มี.ค. 57
ประกาศ 20 มีนาคม 14
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 20 มี.ค. 57
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 20 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (จาก ม.3 เดิม)
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 20 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 20 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหันทราย | 20 มี.ค. 57
เลื่อนการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 20 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวันอำลา อาลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 20 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 มี.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสมคิด จันทรคณา กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 20 มี.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสมคิด จันทรคณา กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 20 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า จัดงานวันสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 20 มี
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 20 มี.ค. 57
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 20 มี.ค. 57
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 20 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th