หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
นายบุญส่ง ก่ำสระน้อย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
นางปรารถนา บาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นางณัฐณมนต์ ไฉไลสุขสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นายสนใจ พละศักดิ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจุฑาภัค มีฉลาด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเกษร พิมพะทิตย์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,303,921 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,888,707 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,783,727 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,501,508 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,427,127 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,247,847 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,102,732 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,855,279 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,809,994 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,807,755 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,602,259 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,553,238 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,514,387 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,506,713 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,477,680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,469,005 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งเตือนแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.ย. 59
สำรวจการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.ย. 59
การให้สถานศึกษาพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ก.ย. 59
การแสดงของนักเรียน ในกิจกรรมนันทนาการ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 06 ก.ย. 59
การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านโจรก | 05 ก.ย. 59
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 05 ก.ย. 59
เกณฑ์มารตฐานโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 05 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูจ้างสอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 05 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงจะจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | 05 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/59 ม.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 05 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/59 ม.5
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 05 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/59 ม.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 05 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/59 ม.3
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 05 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/59 ม.2
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 05 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/59 ม.1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 05 ก.ย. 59
ขอข้อมูลปริมาณหน่วยนับ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ก.ย. 59
การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ก.ย. 59
การมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ก.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 05 ก.ย. 59
ข้อมูลครูบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 05 ก.ย. 59
แต่งตั้งครูจัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 05 ก.ย. 59
มอบเงินชดเชยกรณีตกต้นไม้แขนหัก
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 05 ก.ย. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา E Q
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 05 ก.ย. 59
การศึกษาศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 05 ก.ย. 59
สร้างฝันให้เป็นจริง โดย ครูสลา คุณวุฒิ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 05 ก.ย. 59
-รร.ในฝันไม่มีวันตาย "Lab School never die โดย อ.ชัดเจน ไทยแท้
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 05 ก.ย. 59
รายงานประจำปีของโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 05 ก.ย. 59
ประกาศอัตลักษณ์ มาตรการส่งเสริม
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 05 ก.ย. 59
ประกาศค่าเป้าหมาย
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 05 ก.ย. 59
ประกาศใช้มาตรฐาน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 05 ก.ย. 59
ระบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 05 ก.ย. 59
-ห้องเรียนคุณภาพ โดย ดร.วิริยะ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 05 ก.ย. 59
-Stemศึกษาโดย..ดร.สุระ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 05 ก.ย. 59
-พิธีเปิด ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education(ดูนาทีที่60เป็นต้นไป)
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 05 ก.ย. 59
คณะครูและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารพิธีเปิดโรงเรียนในฝันได้ที่นี่
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 05 ก.ย. 59
คณะครูและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารสะเต็มศึกษาได้ที่นี่
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 05 ก.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ก.ย. 59
งานข้าวห่อกะเหรี่ยง 1 ก.ย. 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 04 ก.ย. 59
ช่อง 8 สัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการพิจิตรา คำมันตรี เฮฮากีฬามหาสนุก“เบงวิทย์เกมส์”
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 04 ก.ย. 59
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานเกษียณอายุราชการคุณครูไมตรี หอมเกตุ และ คุณครูสุพร ศักดิ์เศรษฐ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 03 ก.ย. 59
เตรียมประเมินผลงานเชี่ยวชาญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 03 ก.ย. 59
ประชุมเตรียมจัดงานวันเปปิกโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 12
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 03 ก.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 03 ก.ย. 59
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 03 ก.ย. 59
สอบCEFR
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 03 ก.ย. 59
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 03 ก.ย. 59
ต้อนรับนายอำเภอแม่ลาน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 02 ก.ย. 59
อบรม สิทธิผู้บริโภค อย.น้อย
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 02 ก.ย. 59
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 02 ก.ย. 59
โรงเรียนสุรินทร์ภักดีได้ร่วมทำบุญถวายภัตาหารเพลและจัดโรงทานที่วัดอุดรประชาราษฎร์
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี | 02 ก.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/627 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th