หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
นางกาญจนหทัย ปราโมทย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวศิริประภา ไขประภาย
ตำหแน่ง : บุคลากรคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขาม    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี วรัท สมวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นายนเรศ วงค์สถาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวอริญรดา แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,004,204 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,929,196 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,665,205 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,646,937 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,348,575 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,179,949 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,052,899 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,962,703 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,952,336 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,692,716 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,687,859 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,631,088 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,619,496 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,590,081 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,569,141 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,458,243 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
16 มกราคม 2560 คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการอุดรธานี
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา | 12 ม.ค. 60
13 มกราคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมฟุตซอลต้านยาเสพติด
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา | 12 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงานรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 12 ม.ค. 60
คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนไตรภพวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 12 ม.ค. 60
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2556-2558
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ | 12 ม.ค. 60
เขาน้อยเทอราพี โดย เกรียนศึกษา
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 12 ม.ค. 60
ประกาศ ผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 12 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร | 12 ม.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 12 ม.ค. 60
จีระ สุระขันธ์ พบปะนักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 11 ม.ค. 60
กำหนดการวันครู 60
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 11 ม.ค. 60
เพื่อน ผอ.สุริยา โนนเสนา โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) ร่วมซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 11 ม.ค. 60
วันที่ 1 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ , นายอุทัย ใจกองคำ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอแม่สอด เข้า ม
โรงเรียนแม่สอด | 11 ม.ค. 60
วัน 10 ม.ค. 2560 09.00 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก.2 เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนแม่สอด | 11 ม.ค. 60
นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร นักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 11 ม.ค. 60
นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร นักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 11 ม.ค. 60
20 มกราคม 2560 ขอเชิญร่วมงาน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ม.ค. 60
คำสั่ง กิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์แสนสนุก ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 11 ม.ค. 60
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O NET ป. 6 และ ม. 3
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง | 11 ม.ค. 60
คำสั่งงานวันครู 16 มกราคม 2560 และกำหนดการ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 11 ม.ค. 60
คำสั่งงานกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค.2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 11 ม.ค. 60
วันที่ 16 มกราคม 2560 วันครู"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ่ง ในพระคุณครู"
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง | 11 ม.ค. 60
วันที่ 13 มกราคม 24560 จัดงานวันเด็กที่โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง | 11 ม.ค. 60
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 11 ม.ค. 60
การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
ร่างแนวทางค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
การสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
โครงการฝึกอบรมยุวกาชาด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุยร่วมกับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบกระเป๋า 15 ธ.ค.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 11 ม.ค. 60
ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 11 ม.ค. 60
ประกาศ ให้ใช้มาตรบานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 11 ม.ค. 60
พิจารณาเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมาย
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 11 ม.ค. 60
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันระบายสีภาพในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.๙
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 11 ม.ค. 60
ราคากลางจัดซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 09 ม.ค. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 และป.4 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ(ESM )
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 11 ม.ค. 60
แบบกรอกประวัติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 11 ม.ค. 60
ภาพกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 10 ม.ค. 60
บรรยากาศงานเลี้ยงส่งผอ.อนุสรณ์ เสระศาสตร์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 10 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 ม.ค. 60
วันที่ 8 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกซ้อม นำวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนแม่สอดเข้าร่
โรงเรียนแม่สอด | 10 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 ม.ค. 60
วันที่ 10 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึก
โรงเรียนแม่สอด | 10 ม.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนเพิ่ม วันที่11-12 ม.ค.60 เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 ม.ค. 60
โรงเรียนวัดไทรงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
โรงเรียนวัดไทรงาม | 10 ม.ค. 60
สำรวจความคิดเห็นการใช้หนังสือคู่มือฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/588 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th