หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายโสภณ ทองจิตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวเมทินี ศรสันต์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวนิภาพร บุญภา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวสุพัตรา จันทมั่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นายทัชธรรม ชาวไร่
ตำหแน่ง : นิสิต
กลุ่ม : บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี
นายสมภพ สุขารมย์
ตำหแน่ง : นิสิต
กลุ่ม : บุคลากร ร.ร.วุฒิวิทยา 2
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,638,306 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,618,276 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,395,501 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,775,354 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,648,719 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,428,189 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,393,573 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,321,669 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,221,503 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,163,797 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,966,730 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,918,261 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,907,998 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,883,843 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,069 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.4/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.4/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.3/4
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.3/3
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.3/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.3/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.2/3
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.2/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.2/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.1/3
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.1/2
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.1/1
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 29 มี.ค. 61
นโยบายสถานศึกษาปลอดบุรี่
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม | 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 29 มี.ค. 61
-vclf
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 29 มี.ค. 61
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 29 มี.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน 1/2561
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 29 มี.ค. 61
๑๖๙ แก้ไขคำสั่ง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 61
๑๖๘ การส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 61
๑๖๗ แจ้งจัดส่งวัสดุอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 61
๑๖๖ ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดิโอ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 61
๑๖๔ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 61
๑๖๓ การส่งเด็กถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 มี.ค. 61
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ Full -Time Native English Teacher Urgently Required
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 29 มี.ค. 61
ประกาศ ::: เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 29 มี.ค. 61
ประกาศ ::: เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 29 มี.ค. 61
คำสั่งเวรยามเดือนเมษายน-พฤษภาคม2561
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 29 มี.ค. 61
จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 29 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน2561
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 29 มี.ค. 61
ประกาศห้องสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 28 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 28 มี.ค. 61
สถิติรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 28 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ม
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ก
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 28 มี.ค. 61
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายน้ำดื่มโรงเรียนด่านขุนทด 2561
โรงเรียนด่านขุนทด | 28 มี.ค. 61
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย หนังสือเรียน ปี 2561
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 28 มี.ค. 61
ราคากลางหนังสือเรียนปี 2561
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 28 มี.ค. 61
การประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะ : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลัมมาใช้ใหม่
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 28 มี.ค. 61
รับสมัครครู เพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 28 มี.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวันทนา คมวิชาชาญ ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 28 มี.ค. 61
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. โรงเรียนปัญญาวิทย์ และกำหนดการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 28 มี.ค. 61
เต็ม 100 O-NET’60
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 28 มี.ค. 61
ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 28 มี.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/662 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th