หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางพรสุดา ปานศิริ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองพะวา    จ.ระยอง
นางวรรณี สุขมหา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองพะวา    จ.ระยอง
นางอรสุรางค์ สมานวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองพะวา    จ.ระยอง
นางวันเพ็ญ กล่อมแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองพะวา    จ.ระยอง
นางภิญญาพัชญ์ สีดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองพะวา    จ.ระยอง
นางจรรยา ศิริชล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองพะวา    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,010 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,366,491 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,149,791 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,094,479 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,082,634 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,031,009 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 919,731 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 918,397 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 880,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 866,800 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 853,046 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 817,541 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
21 มิถุนายน 2557 กิจกรรมอบรมธรรม (คาบเรียนสุดท้ายของวันศุกร์)
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 01 ก.ค. 57
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีบนแบบ 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 01 ก.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 01 ก.ค. 57
25 มิถุนายน 2557 การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 01 ก.ค. 57
25 มิถุนายน 2557 ศึกษานิเทศก์อนันต์ จินดาพงษ์ ได้ติดตามนิเทศและประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 01 ก.ค. 57
ทบ.๑ จัดลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 01 ก.ค. 57
คณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนศึกษาดูงานวัฒโนทัยฯ
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 01 ก.ค. 57
แจ้งผลการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน งแก้วรุ่น 6-9 ปรได้รองชนะเลิศอันดับ 2 อายุ 10-13 ปีไดรางวัลชมเชย
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 01 ก.ค. 57
ประกาศผลสอบราคาซื้อ
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 01 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละจัดกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ | 01 ก.ค. 57
กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ชมรม To Be Number One ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ 25 มิ.ย.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 มิ.ย. 57
โครงการเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 01 ก.ค. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 01 ก.ค. 57
รับลงทะเบียนศิษย์เก่า รร.ชุมชนโนนสูง (บ้านน้ำคำ,โนนสูงน้ำคำราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 01 ก.ค. 57
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/57
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ก.ค. 57
กิจกรรมเต้นแอโรบิกรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ชมรม To Be Number One 25 มิ.ย. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 มิ.ย. 57
ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/57
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 01 ก.ค. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมงานวันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 30
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 01 ก.ค. 57
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ณ.โรงเรียนอนุบาลละงู วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โรงเรียนอนุบาลละงู | 01 ก.ค. 57
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาต ณสถานศึกษา ณ. สพป.สตูล วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
โรงเรียนอนุบาลละงู | 01 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 01 ก.ค. 57
ขอต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน
โรงเรียนอนุบาลละงู | 01 ก.ค. 57
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 2557
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 01 ก.ค. 57
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 01 ก.ค. 57
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 01 ก.ค. 57
1 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 01 ก.ค. 57
ร่วมพิธีรับเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ ในวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วิหารวัดเจียง
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 01 ก.ค. 57
ศิษย์เก่าทอดผ้าป่าสร้างรั้ว
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 01 ก.ค. 57
กิจกรรมนักเรียนเดินขบวนเนินมะปรางเมืองคนดีรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 23 มิ.ย.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 มิ.ย. 57
โครงการเยาวชนต้นกล้า "รักนวลสงวนตัว"
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 30 มิ.ย. 57
คำสั่งเวรกรกฎาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 30 มิ.ย. 57
วันสถาปนาลูกเสือ/น.ร.แต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ | 30 มิ.ย. 57
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | 30 มิ.ย. 57
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 30 มิ.ย. 57
อบรม จราจรโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน | 30 มิ.ย. 57
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ | 30 มิ.ย. 57
โรงเรียนด่านขุนทดได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ทีมีคะแนนการทดสอบทางกา
โรงเรียนด่านขุนทด | 30 มิ.ย. 57
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 30 มิ.ย. 57
การประเมินพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มิ.ย. 57
การอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มิ.ย. 57
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้านศิลธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มิ.ย. 57
สำรวจการกู้เงินทุนหมุนเวียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มิ.ย. 57
เดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 30 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอ้ตราจ้าง
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 30 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 30 มิ.ย. 57
ผลการตรวจ SMART School ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 30 มิ.ย. 57
การแข่งขันกีฬาและกรีฑากลุ่มเสมาสามัคคี
โรงเรียนบ้านวังลำ | 30 มิ.ย. 57
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววิทยธาดาที่สูญเสียครูอุดม วิทยาธาดา
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 30 มิ.ย. 57
ชั้น ม.3 30 มิถุนายน 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 30 มิ.ย. 57
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 30 มิ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th