หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,342,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,065,440 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,036,844 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,535,746 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,359,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,282,498 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,156,045 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,413 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,932,476 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,926,253 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,812,850 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,070 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,773,110 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,061 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,689,843 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มอบภารกิจให้ นางสาวเบญจมาศ สมมาตร เข้ารับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ส.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผอ.ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมชี้แจงนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ส.ค. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรม EASY LAB ตามโครงการพัฒนาครู
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ส.ค. 60
ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานในพิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "GROWTH
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ส.ค. 60
คณะครูอบรม GROWTH TOTETHER
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ส.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 31 ส.ค. 58
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 15 ก.พ. 59
ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 26 ส.ค. 60
เข้าร่วมงานปักดำนาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 26 ส.ค. 60
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 25 ส.ค. 60
การแข่งขันกีฬาอาเซียน ประจำปี 2560 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 25 ส.ค. 60
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นประกอบแบบฝึก ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 3
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 25 ส.ค. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่องสอบราคาจ้างงานบริการระบบไฟฟ้า-ประปา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 25 ส.ค. 60
ประกาศบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2560 เรื่องดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 25 ส.ค. 60
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ครั้งที่ 10
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 25 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 60
ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา 2560
โรงเรียนประถมนนทรี | 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
โรงเรียนประถมนนทรี | 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนประถมนนทรี | 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา
โรงเรียนประถมนนทรี | 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนประถมนนทรี | 25 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 25 ส.ค. 60
กิจกรรมทัศนศึกษาไม้กลายเป็นหิน 16-17 สิงหาคม 2560 ป.1-6
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 25 ส.ค. 60
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่8
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม | 25 ส.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 67
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 25 ส.ค. 60
แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ส.ค. 60
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ส.ค. 60
กิจกรรมบุญข้าวประดับดิน ประเพณีบุญเดือนเก้าของชาวอีสาน โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 24 ส.ค. 60
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี ปีการศึกษา2560
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 24 ส.ค. 60
รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 24 ส.ค. 60
รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน (เฉพาะรหัส 60)
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ส.ค. 60
การจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2017
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 23 ส.ค. 60
27-29 ก.ย. 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
7-9 ก.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
31ส.ค. - 2 ก.ย. 60 ธนาคารกรุงศรี มาพัฒนาโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60 คณะครูประชุมเครือข่ายที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
24 ส.ค. 60 โรงเรียนบางตะเภา จ.นครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงาน LD ณ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
ได้รับโล่เกียรติยศ ค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ พัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชั้นม.3 ปี2557-2559
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 23 ส.ค. 60
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ส.ค. 60
การเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ส.ค. 60
การให้กู้เงิน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ส.ค. 60
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป. ชลบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 23 ส.ค. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 23 ส.ค. 60
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 22 ส.ค. 60
รับชมวิดีทัศน์โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา มุมสูง
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 22 ส.ค. 60
วันที่ 31 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560 ค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 22 ส.ค. 60
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 ระดับขั้ปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด | 22 ส.ค. 60
บัญชีปริมาณงานและราคากลาง อาคารเรียนสปช.105/29
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด |
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด |
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th