หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสิริอุบล ทองหล่อเลิศ
ตำหแน่ง : ครูคศ.3 / ครูประจำชั้นป.1/2
กลุ่ม : ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3
ร.ร.สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นายอนุพงษ์ สมศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวอมรวรรณ ศรเทพ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,247,741 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,950,372 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,933,132 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,483,829 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,294,027 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,339 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,096,030 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,061,639 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,877,731 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,783,488 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,773,339 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,746,669 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,725,701 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,711,157 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,654,226 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 28 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 28 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนปากจั่นวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 28 มิ.ย. 60
ประกาศ เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 28 มิ.ย. 60
26 มิถุนายน 2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมอบโล่รางวัลเชิดชู
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 28 มิ.ย. 60
โรงเรียนตังเอ็งรับสมัครวัดความรู้ภาษาจีนระดับสากล (YCT), (HSK)
โรงเรียนตังเอ็ง | 28 มิ.ย. 60
โครงการค่ายคุณธรรม วันที่ 12- 14 ก.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 28 มิ.ย. 60
วันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 30 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 28 มิ.ย. 60
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 7/7/60
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 28 มิ.ย. 60
ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 25-27 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 28 มิ.ย. 60
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 28 มิ.ย. 60
พิธีส่งมอบและประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัย
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 มิ.ย. 60
วันต่อต้านยาเสพติโลก ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 มิ.ย. 60
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2560
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 27 มิ.ย. 60
วันสุนทรภู่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 มิ.ย. 60
วันที่ 27 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะกรรมการ "การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
โรงเรียนแม่สอด | 27 มิ.ย. 60
วันที่ 27 มิ.ย.2560 คณะครูและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแม่เปิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
โรงเรียนแม่สอด | 27 มิ.ย. 60
วันสุนทรภู่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 มิ.ย. 60
วันที่ 26 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะกรรมการ"การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต
โรงเรียนแม่สอด | 27 มิ.ย. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 27 มิ.ย. 60
การบริจาคเงินและสิ่งของ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 มิ.ย. 60
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) | 26 มิ.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2560
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 26 มิ.ย. 60
โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านการเขียรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
โรงเรียนบ้านมาบคล้า | 16 พ.ค. 60
อบรมธรรมะ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 26 มิ.ย. 60
บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียน
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 26 มิ.ย. 60
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีท
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 26 มิ.ย. 60
รายงานการพัฒนาทักษะการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ชุดการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 26 มิ.ย. 60
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 26 มิ.ย. 60
เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 26 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 26 มิ.ย. 60
คู่มือการสอนและเครื่องมือฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 26 มิ.ย. 60
วันที่ 26 มิ.ย.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่
โรงเรียนแม่สอด | 26 มิ.ย. 60
วันที่ 22-23 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ และ นายอุทัย ใจกองคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนแม่สอด | 26 มิ.ย. 60
ขออนุญาติจัดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
การอบรมและศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
การตรวจสอบประเมินผลโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
การส่งผลงานเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 มิ.ย. 60
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบตรงและสอบชิงทุน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 26 มิ.ย. 60
ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 26 มิ.ย. 60
เชิญชมการแข่งขันกรีฑาและกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ | 25 มิ.ย. 60
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 25 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงเรียนวัดบางพูน | 25 มิ.ย. 60
จัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร | 25 มิ.ย. 60
โครงการสนามจราจรเยาวชน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 มิ.ย. 60
๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แข่งกรีฑาสีภายใน
โรงเรียนไชยาวิทยา | 24 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th