หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นางสาวสุพรรณี โสภี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวปรางสุดา สมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนิสากร ดาโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวตุ๊กตา แก้วประดับ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,035,239 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,960,149 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,723,446 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,712,988 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,377,345 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,200,728 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,098,569 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,991,262 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,984,738 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,728,478 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,711,673 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,652,646 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,642,651 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,621,468 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,585,003 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,492,404 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ก.พ. 60
งานโครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 21 ก.พ. 60
แจ้งผู้ปกครอง
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง | 21 ก.พ. 60
ร่างแนบท้ายคำสั่งสนามโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมและโรงเรียนบ้านดานคำ
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 21 ก.พ. 60
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งการประเมินการอ่าน การเขียน ชั้นป.1-4 ภาคเรียนที่2/2559
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 21 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ก.พ. 60
คำสั่ง คสช.ที่ 30/2559
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ก.พ. 60
กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2558
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ก.พ. 60
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกำหนดสอบปลายปี ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 20 ก.พ. 60
กำหนดสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร | 20 ก.พ. 60
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
ประกาศประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดสุขกร | 20 ก.พ. 60
พรรณางานวิชาการ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบฟอร์มย้าย
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มส
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
คำร้องขอวุฒิกรณีจบการศึกษาแล้ว
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แนวปฎิบัติวิชาการ การวัดผลและประเมินผล
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วันที่ 20 ก.พ.2560 โรงเรียนแม่สอดรับประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบา
โรงเรียนแม่สอด | 20 ก.พ. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดวังก์เวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 20 ก.พ. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 20 ก.พ. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ้และศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 20 ก.พ. 60
งานวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้น
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 20 ก.พ. 60
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้กระบวน การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความร
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 20 ก.พ. 60
ตรวจสอบนักเรียนซำ้ซ้อนในระบบ DMC
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
รับสมัครโครงการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การออกหลักฐานขอทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
ประชุมกรรมการสอบ NT
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
ประชุมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การรณรงค์คัดกรองสายตาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
ค่ายธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 20 ก.พ. 60
รองแชมป์วอลเลย์บอลหญิง วิทยุการบินฯ ปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 พ.ย. 59
พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 20 ก.พ. 60
คำสั่งเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 20 ก.พ. 60
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาศิลปะ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาไทย
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์2
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบทดสอบวัดพื้นฐานคณิตศาสตร์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th