โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย St.Joseph Koh Samui School ........
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย“ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน
กำหนดการรับแบบเรียน และเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ผ่านการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
กำหนดการ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER